Společný projekt ZEMĚ MY Prahy 12 slouží jako příležitost pro setkání žáků a rodičů v prostorách škol. Při přípravě na slavnostní setkání se intenzivně zapojují zejména noví žáci, z míst vzdálených nebo blízkých, setkání zároveň podporuje národní hrdost žáků a dává jim možnost být i přes jazykovou bariéru nejlepší, protože kdo jiný je odborník na cizí zemi než člověk, který v ní žil a chápe ji. Cílem projektu ZEMĚ MY je podpořit začleňování žáků cizinců společnými aktivitami. Pojítkem všech činností bude v letošním roce "cestování". Každá škola představí vlastní cestovní kancelář s nabídkou realizovatelných zájezdů do různých zemí.

        Městská část Praha 12 opětovně obdržela dotaci Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni s názvem projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2019", jehož součástí je dílčí aktivita s názvem ZEMĚ MY, ve které jsou zapojeny všechny základní školy zřizované MČ Praha 12.

        V první fázi projektu se prostřednictvím tematického dne, workshopu či projektového dne přímo ve školách připravují a tvoří jednotlivé části výstupu pod vedením školního koordinátora. Během činností ve školách se žáci zapojí v závislosti na míře znalosti českého jazyka, věku, ale i povahy. Někdo je rád středem pozornosti, může prezentovat, jiný výborně kreslí, píše, zná jazyk dané země, může poskytnout fotografie... Součástí aktivit probíhajících ve škole bude i zamyšlení se nad situací, co by se stalo, kdyby se žák ocitl náhle v neznámé zemi.

    Z celé škály činností tak vznikne pětiminutová prezentace cestovní kanceláře školy s doprovodnými aktivitami a katalogem, který bude k nahlédnutí přímo u stánků. Jednotlivé části projektu jsou sestaveny tak, aby se mohli zapojit jak žáci, kteří právě přicestovali a neumí říct ani slovo česky, tak žáci, kteří jsou již plně integrováni do české kultury a všichni, jejichž české jazykové dovednosti jsou někde mezi těmito dvěma protipóly.

      Následně se jednotlivosti spojí v prezentaci, připraví se stánek, doprovodný program a vše vyvrcholí na společném setkání zapojených škol prezentací školních cestovních kanceláří pod vedením koordinátora škol.

     Společné setkání proběhne 6. 11. 2019 od 14 do 17 hod. v Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12 (v prostorách tělocvičny), U Domu služeb 29/2, Praha 4, Modřany

       Při workshopech jednotlivých škol i celkovém závěrečném setkání budou účastni rodiče žáků, jak z majoritní společnosti, tak cizinců. Zvyšování povědomí o cizích zemích zmenšuje kulturní propasti. Seznámení se s různými specifiky dané země nám může pomoci pochopit odlišnosti a motivy jejich jednání.

      Návštěvníci si mohou vybrat zcela naplánovaný a zařízený zájezd a reálně ho následně sami uskutečnit. Dodatečné fotografie z dovolených žákům jistě udělají radost. Zároveň toto setkání nabízí jedinečnou možnost sblížení rodičů všech žáků.

                                                                                         Všichni jsou srdečně zváni.